Alumni

Master Students

 • Wei-Min Wu (Ph.D. student, dual Ph.D. program, NCTU in Taiwan and KU Leuven in Belgium).
 • Ming-Che Yu (瑞鼎).
 • Te-Yen Chiu (PhD student, NTHU, Taiwan).
 • Chung Wang (PhD student, NTHU, Taiwan).
 • Hsien-Jia Lin (聯發科).
 • Wan-Ting Hsieh (聯發科).
 • Kuang-Yu Chen (世界先進).
 • and Ke-Deng Huang (達發).
 • Cai-Yang Huang (晶豪).
 • Chia-Wei Huang (瑞昱).
 • Yu-Siang Huang (立積).
 • Yu-Hsuan Chao (立積).
 • Yi-Chang Lu (緯創).
 • Min-Yuan Chuang (智原).

Undergraduate

 • Yen-Wei Chang (Master student, GICE, NTU, Taiwan).
 • Yu-Wen Wu (Master student, TU Delft, Netherlands).
 • Yu-Ying Cheng (Master student, GICE, NTU, Taiwan).
 • Chin-Hsun Wang (Master student, GICE, NTU, Taiwan).
 • Tzu-Hsuan Chou (Ph.D. student, EECS, Oregon State University, USA).